×

Training

Training volgen? Onze Fire Brigade is gespecialiseerd in het geven van veiligheidstrainingen. Op deze manier voorzien uw veiligheidsmiddelen u van maximale veiligheid.   

Neem contact op met één van onze specialisten voor meer informatie. 

 • Werken met een vanggordel
 • Opleiding Brand en Veiligheidswacht
 • Kleine blusmiddelen
 • Werken in chemicaliënpak
 • Werken met ademlucht

Werken met een vanggordel

Het op een correcte en veilige manier leren van een vanggordel omdoen en gebruiken. 

Opleidingsinstituut en locatie: Sitech Fire Brigade & Security, Kerenshofweg 200 in Geleen.  

De duur van deze training is 2 uur, bestaande uit een theorie en praktijkgedeelte.

Toets: Niet van toepassing

Voor meer informatie, neem gerust contact op via veiligheids.trainingen@sitech.nl.

Opleiding Brand en Veiligheidswacht

Het opdoen van kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om (preventief) toezicht te houden. Tevens leer je maatregelen te nemen ter voorkoming of het (repressief) beperken van ongewenste gebeurtenissen zoals brand en ongevallen

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Taken brand- veiligheidswacht
 • Vergunningen algemeen                            
 • Alarmeringen algemeen
 • Ademhalingsbeschermingsmiddelen     
 • Gevaarlijke stoffen                        
 • Soorten blusstoffen en middelen                           

Let op: Bij deelname worden persoonlijke beschermingsmiddelen (werkkleding en werkschoenen) aangeraden, gesloten schoenen en bedekte benen zijn verplicht. In het praktijkdeel kan je kleding licht vuil worden.

Deze opleiding is 3 jaar geldig. Daarna volgt u een herhalingstraining van in totaal 8 uur. 

Vorm: Klassikale training

Leertijd: basisopleiding 12 uur

Manier van aanmelden: Via plantinstructeur/Training & Education

Opleidingsinstantie en locatie: Sitech Fire Brigade & Security, Kerenshofweg 200 in Geleen

Toets: De training wordt afgesloten met een toets.

Voor de lunch wordt gezorgd.

Bij opmerkingen over de training kun je contact opnemen met veiligheids.trainingen@sitech.nl

Kleine blusmiddelen

Doel van deze training is het vertrouwd raken met vuur en kleine blusmiddelen (KBM) en je inzicht te geven hoe je een beginnende brand moet bestrijden.

Opleidingsinstantie en locatie: De training wordt verzorgd door Sitech Fire Brigade & Security, Kerenshofweg 200 in Geleen op het oefenterrein. 

Gewerkt wordt met een blusbak met water en hexaan. Deze wordt aangestoken en moet geblust moet worden door de cursist. 

Let op: Bij deelname worden persoonlijke beschermingsmiddelen (werkkleding, werkschoenen en handschoenen) aangeraden, gesloten schoenen en bedekte benen zijn verplicht. Jas en helm worden ter beschikking gesteld en zijn verplicht.

Vorm: Klassikale training (theorie en praktijk)

Studiebelasting: 2 uur

Toets: Het theoriegedeelte van de training wordt afgesloten met een toets.

Voor meer informatie, neem gerust contact op via veiligheids.trainingen@sitech.nl

Werken in chemicaliënpak

Het doel van deze training is om het hazmatpak verantwoord en veilig te leren gebruiken en te leren wat de beperkingen zijn.

De training wordt verzorgd door Sitech Brandweer & Beveiliging.

De duur van deze training is 2 uur, bestaande uit theorie en praktische oefeningen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via veiligheids.trainingen@sitech.nl.

Werken met ademlucht

In deze training wordt de nadruk gelegd op het veilig werken met een ademluchttoestel en het vertrouwd raken en blijven met dit toestel.

Opleidingsinstantie en locatie: Sitech Fire Brigade & Security, Kerenshofweg 200 in Geleen 

Studiebelasting: 2 uur

Toets: Ja, en een praktijkgedeelte lopen met ademlucht.

Let op: Bij deelname is werkkleding aanbevolen.

Voor meer informatie, neem gerust contact op via veiligheids.trainingen@sitech.nl

SPOED - 24/7